Det oppsto en feil. Forsøk igjen, dersom feilen vedvarer kan du ta kontakt med webmaster. Feilen er allerede rapportert inn automatisk.
Kontakt
Ta direkte kontakt med prosjektansvarlig for Frisk i Friluft i din kommune:

Haugesund kommune - Rådhuset, Postboks 2160, 5504 Haugesund
Telefon idrett: 52 74 34 60, Telefon sentralbord: 52 74 30 00
Prosjektansvarlig: Kjell Einar Bergsaker, telefon: 52 74 33 02
e-post: kjell.einar.bergsager@haugesund.kommune.no

Karmøy kommune - Rådhuset, 4250 Kopervik
Telefon servicetorg: 52 85 75 10, Telefon sentralbord: 52 85 75 00
Prosjektansvarlig: Øyvind Flatebø, telefon: 52 85 73 82
e-post: ofl@karmoy.kommune.no

Tysvær kommune - Postboks 94, 5570 Aksdal
Telefon servicetorg: 52 75 70 00, Telefon sentralbord: 52 75 70 00
Prosjektansvarlig: Geir Stakkestad, telefon: 52 75 75 57
e-post: geir.stakkestad@tysver.kommune.no

Vindafjord kommune - Rådhuset, 5580 Ølen
Telefon servicetorg: 53 65 65 65
Prosjektansvarlig: Eva Kalstveit, telefon: 53 65 65 30
e-post: eva.kalstveit@vindafjord.kommune.no
Stemningsbilde fra Haugalandet

  ut i det fri! - Frisk i Friluft Utvikling og drift: Hatteland