Det oppsto en feil. Forsøk igjen, dersom feilen vedvarer kan du ta kontakt med webmaster. Feilen er allerede rapportert inn automatisk.
Om Frisk i Friluft
Velkommen til FRISK i FRILUFT

Frisk i Friluft er en del av den nasjonale FYSAK-satsingen, som innebærer at fylket har forpliktet seg til å jobbe systematisk med fysisk aktivitet i det helsefremmende arbeidet. Denne modellen innebærer et partnerskap mellom stat, fylkeskommune, kommune og frivillige organisasjoner, der Rogaland fylkeskommune innehar koordinatorrollen. FYSAK/Frisk i Friluft er videre sektorovergripende og tverrfaglig både på fylkeskommunalt og kommunalt nivå, der de frivillige organisasjonene er viktige bidragsytere.

Stemningsbilde fra Haugalandet

  ut i det fri! - Frisk i Friluft Utvikling og drift: Hatteland