Holmavatn - Longåsdalen
© Vindafjord Kommune
 

Her finn du mange utgangspunkt for turar i variert terreng og vakker natur, korte ettermiddagsturar eller lengre turar med overnatting. Stiane er merka av Nord-Rogaland og Sunnhordaland Friluftsråd med raudt og skilta.

I starten er det traktorveg og god stigning. Du går forbi fleire vatn og følgjer skogsti over til Bjordal. Her tar du til høgre, sjå merke, og følger stien vidare til Långåsdalen.

Longåsdals-hytta
Her var det husmannsplass fram til ca. 1925. I 1947 overtok Haugesund Turistforening ansvaret for hytta, som saman med båt kan leigast etter avtale med turistforeningen.

Vikestødl
Her er ein gamal stølsplass som også vart brukt til stemnestad alt frå år 1900. Under krigen samla folk seg her og feira 17. mai. Vikestødl-hytta er sett opp av idrettslaga på Bjoa og i Vikebygd. Hytta står open for alle heile året.

Fiske
Du kan fiske i Holmavatnet, Longåsdalsvatnet og Bjordalsvatnet. Fiskekort kan du få kjøpt hos Jan Byrkja, Dominikus Bjordal eller Ingvald Svendsbø.

Annet:
Holmavatnet er Skjold sitt drikkevatn, bading ikke tillatt. Turveinettet blir merket av Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd og Haugesund Turistforening.

Terreng:
Traktorveg og stier.

Fra Haugesund:
Ca 30 km. På toppen av 40 km grensa i Skjold tar du til venstre og kjører rett frem til du kommer til parkerings-plassen.

Parkeringsmuligheter:
Ja

Avstand til målet:
30-60 min

Toalett:
Nei

Vanskelighetsgrad:
Middels

Sist oppdatert: 28.01.2011


Powered by tellUs

  ut i det fri! - Frisk i Friluft Utvikling og drift: Hatteland