Gamle Tuastadvegen
© Inger K Haavik
 

I skogsterreng og langs vann går Gamle Tuastadvegen. Den bringer turgåere, joggere og syklister inn i et vakkert og stille landskap fritt for biltrafikk. Grusveien går mellom Røyksund og vestover mot Snik, like sør for Vormedal.

Det er nok få som i dag bruker den gamle vegen som vet at dette var eneste ferdselsveien fram til 1930-årene for den som ville ta seg fram landevegen mellom Førdesfjorden og Karmsundet. Den ble anlagt mellom 1882 og 1893 i et samarbeid mellom Vegstyrelsen og oppsittere på Tuastad og i Røyksund.
Den ble viktig for røyksundbuer som jobbet ved trikotasjefabrikken på Vormedal på begynnelsen av 1900-tallet.
Ellers gikk person- og godstrafikken fra Røyksund med rutebåt til Kopervik og Haugesund et godt stykke inn på 1900-tallet. Da Spannavegen ble bygd tidlig på 1900-tallet, endret transportmønsteret seg, og folk benyttet den nye veien over Spanne i stedet for rutebåten. Med dampbåt tok det 8 timer fra Røyksund til Haugesund. (I dag tar det vel 15 minutter).

navn='Google-kart til Gamle Tuestadveg' url='http://goo.gl/maps/DdNln'

Terreng:
Går langs gruset vei av god kvalitet. Passer for sykkel og barnevogn.

Fra Haugesund:
Ca 12 km. Rv 47 sørover. Til venstre i siste rundkjøring før Karmsund bru, deretter sørover mot Vormedal og videre mot Røyksund. Litt forbi Tuastad skole og til høyre.

Parkeringsmuligheter:
Ja

Avstand til målet:
t/r 2,5 km

Toalett:
Nei

Vanskelighetsgrad:
Lett

Sist oppdatert: 02.01.2013


Powered by tellUs

  ut i det fri! - Frisk i Friluft Utvikling og drift: Hatteland