Det oppsto en feil. Forsøk igjen, dersom feilen vedvarer kan du ta kontakt med webmaster. Feilen er allerede rapportert inn automatisk.
Stangelandsmarka
© Inger K. Haavik
 

Stangelandsmarka ligger i området sør for Kopervik, og byr på et variert landskap med et mangfold av naturtyper. På en dagstur i marka kan du oppleve både fine skogsområder, åpne myr- og lyngheiområder, fjell og vann.

Området rundt Liarlundstjødna er det mest tilrettelagte området i Stangelandsmarka, men det jobbes i skrivende stund med å oppgradere turstiene i hele marka, på initiativ av Karmsund Lions. Blant annet er det lagt ut tilsammen 60 meter med broer, og stiene inn mot de høyeste toppene skal forbedres, noe som vil gjøre et spennende og variert stykke Karmøy-natur enda lettere tilgjengelig.
Liarlund er et sentralt utgangspunkt for rundturer av varierende lengde innover i marka. På sørsiden av vannet er det opparbeidet en stor parkeringsplass, med informasjonstavle. (Obs: vær oppmerksom på at det er en del hengemyr rundt Liarlundstjødna)
Nord for vannet finner vi en åpen slette i skogen med benker, og området egner seg godt for rasting og utflukter.

navn='Google-kart til Stangelandsmarka' url='http://goo.gl/maps/iaQEB'

Annet:
Delvis merket.

Terreng:
I lysløypa, gruset vei ellers sti av varierende kvalitet.

Fra Haugesund:
Ca 21 km. Følg Rv 47 sørover og over Karmsund bru. Videre gjennom tunnelen ved Kopervik. Sving til venstre i første rundkjøring etter tunnelen, Rv 511. Følg denne ca 2 km til Åsebøen, Kopervik IL's anlegg. Følg videre kartet over turmålet.

Parkeringsmuligheter:
Ja

Avstand til målet:
ca. 3,5 km

Toalett:
Nei

Vanskelighetsgrad:
Lett/middels

Sist oppdatert: 05.04.2018


Powered by tellUs

  ut i det fri! - Frisk i Friluft Utvikling og drift: Hatteland