Det oppsto en feil. Forsøk igjen, dersom feilen vedvarer kan du ta kontakt med webmaster. Feilen er allerede rapportert inn automatisk.
Åkra - Hop
© Inger K Haavik
 

Ønsker du å få mer ut av en rusletur i kystlandskapet enn selve naturopplevelsen, bør du ta turen langs natur- og kulturstien som går mellom Åkra og Ferkingstad. Mellom det gamle Åkratunet og nausttuftene på Hop ligger fornminner og kulturminner som perler på snor.

Bondestanden på Åkra har tradisjonelt hatt en sterk stilling på Karmøy. I perioder da kongsmakten la under seg store deler av jordeiendommene på øya, beholdt derimot bøndene på Åkra store deler av jordegodset på private hender.

Livet langs strendene:
Det finnes et yrende fugleliv og en mengde planter og vekster langs de lysende, hvite sandstrendene på Karmøys vestside. Sanddynene er aktive og dannes ved at vind og bølger kaster på land store mengder sand som ved fjære sjø ligger igjen og tørker, Dermed blir sanden lettere og kastes videre innover land der den stanses av planter som vokser i sanden.

navn='Google-kart til Åkra - Hop' url='http://goo.gl/maps/lFubO'

Annet:
Strendene forvaltes av Friluftsrådet Vest

Terreng:
Noe sti, strender og langs vei.

Fra Haugesund:
Ca 26 km. Følg Rv 47 sørover og over Karmsund bru. Videre til Åkrehamn. Skilt med Åkrasanden rett etter sentrum.

Parkeringsmuligheter:
Ja

Avstand til målet:
Ca 3,5-4 km

Toalett:
Om sommeren

Vanskelighetsgrad:
Middels

Sist oppdatert: 05.04.2018


Powered by tellUs

  ut i det fri! - Frisk i Friluft Utvikling og drift: Hatteland